ZVUK

Priemer potrubia, tvar a konštrukcia tlmičov, ako aj dizajn a umiestnenie koncoviek, všetky aspekty návrhu výfukového systému ovplyvňujú výsledný zvuk vozidla. Ich správne zvolenou kombináciou vieme ovplyvňovať nie len celkovú úroveň hlasitosti auta, ale aj konkrétnu charakteristiku zvuku. Aj tu vieme prispôsobiť náš výrobok individuálnym požiadavkám zákazníka. Keďže všetok zvuk, ktorý auto vydáva, tvorí motor, má to svoje technologické limitácie. Ako výrobcovia automobilov vyvíjajú nové konštrukcie motorov, rovnako aj my stále vyvíjame nové konštrukcie tlmičov, na dosiahnutie najlepších výsledkov na najmodernejších autách. Rozsiahly vývoj v oblasti konštrukcie tlmičov nám tiež umožňuje tvoriť výfukové systémy tak, aby sme eliminovali všetky prípadné nežiaduce zvukové prejavy, ako napríklad dunenie alebo rezonanciu.

ZVUK

Priemer potrubia, tvar a konštrukcia tlmičov, ako aj dizajn a umiestnenie koncoviek, všetky aspekty návrhu výfukového systému ovplyvňujú výsledný zvuk vozidla. Ich správne zvolenou kombináciou vieme ovplyvňovať nie len celkovú úroveň hlasitosti auta, ale aj konkrétnu charakteristiku zvuku. Aj tu vieme prispôsobiť náš výrobok individuálnym požiadavkám zákazníka. Keďže všetok zvuk, ktorý auto vydáva, tvorí motor, má to svoje technologické limitácie. Ako výrobcovia automobilov vyvíjajú nové konštrukcie motorov, rovnako aj my stále vyvíjame nové konštrukcie tlmičov, na dosiahnutie najlepších výsledkov na najmodernejších autách. Rozsiahly vývoj v oblasti konštrukcie tlmičov nám tiež umožňuje tvoriť výfukové systémy tak, aby sme eliminovali všetky prípadné nežiaduce zvukové prejavy, ako napríklad dunenie alebo rezonanciu.

AMA Exhaust Systems s.r.o.
Šúrska 136/B, 900 01 Modra