VÝKON

Návrh parametrov nového výfukového systému je vždy primárne zameraný na funkčnosť, čiže optimalizáciu toku plynov výfukovým traktom vozidla. Sériové výfukové systémy sú konštruované s množstvom kompromisov, ktoré majú na výkon motora negatívny vplyv. Optimalizáciou parametrov teda vieme sériovému motoru z hľadiska výkonu výrazne pomôcť. Pri upravených motoroch zase vieme presne zohľadniť všetky úpravy motora, aby bol výfukový systém optimalizovaný na dosiahnutie najlepších parametrov priamo toho konkrétneho motora. Túto možnosť ponúka vždy iba individuálna výroba a žiaden veľkovýrobca to splniť nemôže.

VÝKON

Návrh parametrov nového výfukového systému je vždy primárne zameraný na funkčnosť, čiže optimalizáciu toku plynov výfukovým traktom vozidla. Sériové výfukové systémy sú konštruované s množstvom kompromisov, ktoré majú na výkon motora negatívny vplyv. Optimalizáciou parametrov teda vieme sériovému motoru z hľadiska výkonu výrazne pomôcť. Pri upravených motoroch zase vieme presne zohľadniť všetky úpravy motora, aby bol výfukový systém optimalizovaný na dosiahnutie najlepších parametrov priamo toho konkrétneho motora. Túto možnosť ponúka vždy iba individuálna výroba a žiaden veľkovýrobca to splniť nemôže.

AMA Exhaust Systems s.r.o.
Šúrska 136/B, 900 01 Modra