KLAPKY

Klapkové - dvojcestné výfukové systémy v posledných rokoch výrazne naberajú na popularite a sú už samozrejmou súčasťou našej ponuky. Pri klapkových systémoch využívame najsofistikovanejšie konštrukcie dvojcestných tlmičov s podtlakom, alebo elektricky ovládanými klapkami. Rovnako ako pri klasických systémoch, aj pri klapkových systémoch je dôležité pristupovať ku každej zákazke a zákazníkovi individuálne a zvuk tichej aj hlučnej vetvy vieme vždy prispôsobiť konkrétnym požiadavkám zákazníka. Ak má vozidlo klapkový systém od série, vieme samozrejme použiť originálny systém ovládania klapky a tým zachovať najvyšší komfort prepínania režimov. Ak vozidlo nie je klapkovým systémom vybavené, vieme klapku ovládať buď zabudovaným tlačidlom v interiéri, alebo diaľkovým ovládaním.

KLAPKY

Klapkové - dvojcestné výfukové systémy v posledných rokoch výrazne naberajú na popularite a sú už samozrejmou súčasťou našej ponuky. Pri klapkových systémoch využívame najsofistikovanejšie konštrukcie dvojcestných tlmičov s podtlakom, alebo elektricky ovládanými klapkami. Rovnako ako pri klasických systémoch, aj pri klapkových systémoch je dôležité pristupovať ku každej zákazke a zákazníkovi individuálne a zvuk tichej aj hlučnej vetvy vieme vždy prispôsobiť konkrétnym požiadavkám zákazníka. Ak má vozidlo klapkový systém od série, vieme samozrejme použiť originálny systém ovládania klapky a tým zachovať najvyšší komfort prepínania režimov. Ak vozidlo nie je klapkovým systémom vybavené, vieme klapku ovládať buď zabudovaným tlačidlom v interiéri, alebo diaľkovým ovládaním.

AMA Exhaust Systems s.r.o.
Šúrska 136/B, 900 01 Modra